Lotmatik Kullanıcı Sözleşmesi

1- GİRİŞ

İşbu Kullanıcı sözleşmesi (“Sözleşme”) ve www.lotmatik.com sitesinde (¨Site¨) yer alan diğer kurallar, Lotmatik tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır.

İşbu sözleşme, internet ortamında sözleşmeyi kabul eden Kullanıcı ile Lotmatik arasında yapılmaktadır. Site ve bağlı sitelerde yer alan hizmetleri kullanmakla, Kullanıcı işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektedir. Bu koşulların kabul edilmemesi halinde Site’yi kullanmaktan vazgeçiniz. Kullanıcı, işbu kullanım koşullarını kabul etmekle, Site’de yer alan ve/veya yer alacak içerikleri, uygulamaları ve Kullanıcıya yönelik her türlü beyanları da kabul etmiş sayılmaktadır.

Kullanıcı, Site’de yer alan her bir platformun kendine münhasır ayrıca kullanım koşulları olduğunu bilir ve kabul eder.

2- SÜRE

Üyelik kayıt işlemini tamamlayan herkes Kullanıcı olarak nitelendirilir. İşbu sözleşme tüm Kullanıcılar için geçerlidir. İşbu sözleşme, yeni Kullanıcılar için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile mevcut Kullanıcılar için onaylandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Tercih edilen üyeliğe göre de kullanım hakkı sona erer veya sınırlandırılır.

3- HİZMET VE ÜRÜNLER

Lotmatik tarafından Site, platform ve bağlı sitelerde verilen web tabanlı hizmetler/ürünler Kullanıcıların istifadesine sunulmaktadır.

4- ÜCRETLENDİRME

Ücretler Site’de ilan edilmektedir. Lotmatik, ücretlendirme politikasını ve ücretleri zaman zaman 7 gün önceden yapacağı duyurular veya göndereceği mesajlar ile değiştirebilecektir. Bu değişiklikler üyeliği devam eden Kullanıcılar için yeni sürenin başlaması ile geçerlilik kazanır. Yeni ücretlendirmeyi kabul etmeyen Kullanıcılar 7 gün içerisinde tazminatsız ve cezasız olarak üyelikten ayrılabilir. Üyelikten ayrılmayan Kullanıcılar için güncel ücretler geçerli olacaktır.

5- KULLANIM ŞARTLARI

Siteye girildiğinde veya hizmet ve ürünleri kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir:

Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali,

Lotmatik’ya veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali,

Her ne sebeple olursa olsun üyelikten men edildiğiniz halde Lotmatik hizmetlerinin kullanılması,

Ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi,

Diğer Kullanıcıların siteden istifade etmelerine müdahale edilmesi,

İçeriklerin hukuka aykırı amaçlar için kullanılması,

Lotmatik’nın yazılı onayı olmaksızın, Kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi,

Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,

Lotmatik’ya veya Kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması,

Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, Lotmatik altyapısına, sistemine zarar verilmesi,

Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi,

Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, diğer Kullanıcıların e-posta, sms bilgileri veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması, kullanılması ve işlenmesi ile bu Kullanıcılara ticari ileti gönderilmesi,

Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının, sitede yer alan hizmet ve ürünlerin yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması.

Lotmatik markası ve unvanı ile benzer ibarelerin Kullanıcı ismi/ olarak belirlenmesi ve üçüncü kişilerin marka dahil haklarını ihlal edecek şekilde Kullanıcı isimlerinin belirlenmesi.

Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz.

Site üzerinde, kendi üyeliklerinizle ve diğer üyeler ve/veya tanıdıklarınıza ait üyelikler arasında ürün ve/veya hizmet satışı niteliğinde olmayan, sadece para transferini sağlayacak her türlü nitelikte işlem yapılması ve sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunulması.

6- Lotmatik HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Lotmatik, internet altyapısı el verdiği ölçüde www.lotmatik.com.tr adresine veya bağlı sitelere haftanın 7 günü 24 saat erişim imkanı verecektir. Oluşabilecek internet erişim ve altyapı sorunlarından dolayı www.lotmatik.com.tr veya bağlı site adreslerine ulaşılamamasından dolayı Lotmatik sorumlu tutulamaz.

Lotmatik, Kullanıcı’nın verdiği kişisel bilgilerini gerekli güvenlik standartlarında korur. Ancak www.lotmatik.com.tr’ye yapılacak kötü amaçlı saldırılar nedeniyle Kullanıcının kişisel bilgilerinin 3. kişilere geçmesi sebebiyle oluşan maddi veya manevi zarardan Lotmatik sorumlu tutulamaz.

Lotmatik, Kullanıcı’nın seçmiş olduğu ödeme şekline göre “Seçilen Ürün Bedelini” tahsil etme hakkına sahiptir. Ödemenin süresinde yerine getirilmemiş olması halinde tamamen veya geçici olarak durdurabileceği gibi yasal işlemlere geçileceğini ve bu halde işlemiş faizle birlikte tahsilatın yapılacağını Kullanıcı kabul eder.

Tüm hizmetlerin/ürünlerin fikri ve sınai hakları ile lisans hakkı Lotmatik’e aittir. Kullanıcı, hizmeti/ürünleri Lotmatik’ten izinsiz olarak kullanılmasının, çoğaltılmasının, yayılması, satışa sunulması veya benzeri uygulamalarda bulunulmasının hukuki ve cezai yaptırıma tabi olduğunu bilir ve kabul eder.

Lotmatik verilen ürünün içeriğinin doğruluğu ve eksiksizliği konusunda gerekli her türlü çabayı sarf eder. Hizmet ve ürünlerin içeriği SPK, Borsa İstanbul, KAP, MKK ve diğer üçüncü kişilerden alınmış olup söz konusu kurumlar içerikle ilgili güvence vermemeleri sebebiyle Lotmatik tarafından da güvence verilememektedir. Hizmet ve Ürünlerin içeriğinde yer alan bilgilerin hatalı ve/veya eksik olmasından dolayı oluşabilecek zarardan dolayı Lotmatik’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını Kullanıcı bilir ve peşinen kabul eder.

Lotmatik farklı firmalarla ortaklık kurabileceği gibi iştirak ve bağlı kuruluşları da olabilir. Bu çerçevede hizmet ve ürünler Kullanıcı’ya Lotmatik yerine bu şirketler tarafından verilebilir. Kullanıcı bu iştirak, bağlı kuruluş ve ortaklıkların ürün vermeye yetkili olduğunu bilir ve kabul eder.

Lotmatik Kullanıcılarına mümkün olan en iyi hizmeti verebilmek için sürekli kendini yenilemektedir. Kullanıcı, Lotmatik’in verdiği ürünlerin şekil ve içerik itibariyle önceden bildirimde bulunarak veya bildirimde bulunmaksızın değişebileceğini, süreli olarak durdurabileceğini bilir ve kabul eder.

7- Kullanıcı’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI

Kullanıcı, Lotmatik tarafından herhangi bir Hizmet için Kullanıcı arabiriminde seçenek verildiği takdirde “Şartları Kabul Et” seçeneğine tıklayarak veya Hizmetleri kullanarak işbu sözleşmede yer alan şartları kabul etmiş sayılır.

Kullanıcı, bazı ürünleri satın almak, erişmek veya kullanmak için kayıt işlemleri veya kendisiyle ilgili bazı bilgileri (kimlik veya iletişim detayları gibi) vermek zorunda kalabilir. Kullanıcı, Lotmatik’e verdiği kayıt bilgilerinin her zaman tam, doğru ve güncel olacağını kabul eder.

Kullanıcı, Lotmatik ile bağlayıcılığı olan bir sözleşme yapmak için gerekli hukuki yaşta değil veya yasalar gereğince ürünleri almaktan men edilmiş veya kısıtlanmış ise bu ürünleri alamaz ve şartları kabul edemez.

Kullanıcı, seçtiği “Seçilen Ürün” için “Seçilen Ürün bedeli”ni “Seçilen Ödeme Şekli” ile ödeyecektir. Tercih edilen ürün ve/veya hizmet tercih edilen süre zarfında kullanılabilecektir.

Kullanıcı, bazı ürünleri kullanabilmek için gerekli özelliklere sahip bilgisayar ve teknolojik cihaz ve programlara sahip olması gerektiğini bilir.

Hizmet ve ürün hakkında yeterli bilgiye ve sistem gereksinimlerine sahip olduğuna inanan Kullanıcı, şifre ve Kullanıcı adını almak üzere info@lotmatik.com.tr adresine bir e-posta gönderir. Lotmatik, bu e-postaya istinaden, Kullanıcı’ya sisteme girmesi için bir şifre ve Kullanıcı adını Kullanıcı’nın e-posta adresine gönderir. Kullanıcı, Şifre ve Kullanıcı adının gönderim tarihinden itibaren, hizmet ve ürünü almış sayılır ve aldığı süre boyunca kullanımına açılır.

Lotmatik tarafından sunulan hizmet ve ürünlerin yatırım danışmanlığı hizmeti olmadığını Kullanıcı bilir ve kabul eder. Kullanıcı, verilen hizmet ve ürünün alacağı yatırım kararlarına esas teşkil etmeyeceğini, verilen hizmet ve ürünün neticesinde belli bir getirinin sağlanacağı yönünde Lotmatik’in herhangi bir taahhüt veya garantisinin olmadığını, bu itibarla verilen hizmet neticesinde yapılan işlem ve yatırımlardan dolayı Lotmatik’in bir sorumluluğunun olmadığını bilir ve kabul eder.

Kullanıcı bazı ürünler açısından, kendisine verilen süre içerisinde www.lotmatik.com.tr internet sayfasına bağlanarak, kendisi için verilen Kullanıcı adı ve şifresi ile girer. Kullanıcı bu ürünü başkalarının kullanımına açamaz, kiraya veremez.

Hizmet ve ürünlerle ilgili bütün fikri ve sınai haklar le telif hakları Lotmatik’e aittir. Söz konusu ürünlerin Lotmatik’ten izinsiz olarak değiştirilerek de olsa kullanılması, çoğaltılması, yayılması, yayınlanması, kopyalanması, satışa sunulması veya benzeri uygulamalarda bulunulması yasaktır. Aksi yönde davranışta bulunan Kullanıcı doğacak zarardan sorumlu oldukları gibi hukuki ve cezai müeyyidelerden de mesuldürler.

Kullanıcı site geneline zarar verecek veya www.lotmatik.com.tr’yi başka sitelerle davalık duruma getirecek zarar verici iş ve eylemlerde bulunmayacağını taahhüt eder. Aksi takdirde bundan doğacak zararlardan sorumlu olacağını bilir ve kabul eder.

Ürünlerin toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımı olduğu takdirde gösterimi yapan kişi, organizasyon, şirket veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan kullanım bedelini Lotmatik’e ödemekle yükümlüdür. Söz konusu şifre bilgilerini veren ya da paylaşan Kullanıcı doğacak olan hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur.

Lotmatik, Kullanıcı ‘ya satılan hizmet ve üründen verim alabilmesi için gerekli çalışma tavsiyelerinde bulunabilir. Kullanıcı belirtilen çalışma tavsiyelerine uymaz ve kendi eksiklikleri sebebiyle üründen olumlu sonuç alamaması halinde Lotmatik’i sorumlu tutamaz.

Kullanıcı, hizmet ve ürünleri satın aldığı andan itibaren kullanılabilmektedir. Bu özelliği itibariyle satılan ürünler 6 Mart 2011 tarih ve 27866 sayılı Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in 7/ç-f kapsamında yer almaktadır. İlgili madde gereğince Kullanıcı cayma hakkının bulunmadığını bilir.

Kullanıcı ürün ve hizmetlerle ilgili şikayet ve itirazlarını hızlı sonuçlandırabilmek açısından info@lotmatik.com.tr e-mail adresinden iletebilir. Bu yolla İtiraz ve şikayetlerin daha hızlı sonuçlanması sağlanmış olacaktır. Bununla birlikte itiraz ve şikayetin sonuçsuz kalması halinde bireysel müşteriler Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 22. maddesinde belirtilen değerin altında olan uyuşmazlıklarla ilgili şikayet ve itirazlarını Urla Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya ikametgahlarının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine yapabilecekleri gibi tüketici mahkemesine de şikayet ve itirazlarını yapabilir.

8- FESİH

Lotmatik, hizmet ve ürünün Kullanıcı tarafından kötüye kullanıldığını tespit etmesi durumunda ya da Kullanıcı ‘nın kurallara aykırı davranması halinde tek taraflı olarak Sözleşmeyi feshe yetkili olduğu gibi gerekli müdahalelerde bulunarak, Kullanıcı’yı üyelikten çıkarabilir veya www.lotmatik.com.tr ve/veya bağlı sitelere girişini tamamen engelleyebilir.

İşbu sözleşmenin feshi veya sona ermesi neticesinde TARAFLAR’ın sahip olduğu tüm hak ve yükümlülükler de sona erer.

9- TEBLİGAT

Taraflar bu sözleşmede belirtmiş oldukları adres, email ve telefonların yazılı olarak değiştirilmediği sürece geçerli olduğunu, bu adreslere yapılacak tebligat ve bildirimlerin geçerli olduğunu kabul ederler.

10- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin tatbik veya tefsirinden doğacak uyuşmazlıklarda TARAFLAR, münhasır olarak Urla mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkili olduğu ve Türk Hukuku uygulamasını kabul ettiklerini beyan ederler.

işbu Sözleşme on maddeden ibaret olup taraflarca okunmuş ve tümüyle kabul edilmiştir. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.