Chop Zone (Dalgalılık Endeksi)

  • Chop Zone endeksi yukarı eğilimdeyken yeşil, aşağı iken kırmızı, geçiş döneminde ise sarı gösterir.
  • Alarm: Endeks aşağı ve yukarı yön geçişleri için alarm kurabilirsiniz.